Intel® Active Management Technology การเลื่อนระดับของคำแนะนำสิทธิ์สำหรับ Intel® Desktop Boards

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024181

04/12/2019

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัย INTEL SA ๐๐๐๗๕

ตารางจะแสดงรายการบอร์ดเดสก์ทอป Intel ที่ได้รับผลกระทบ หากบอร์ดเดสก์ทอป Intel ไม่ได้อยู่ในรายการนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขในเวอร์ชั่น BIOSอัพเดทล่าสุด
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DB65AL00568มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DB85FL01318มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ67EP00688มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ67OW00688มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ67SW00688มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ77CP00728มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ77KB00598มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ77MK00728มิถุนายน๒๐๑๗
บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DQ87PG01538มิถุนายน๒๐๑๗
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุเวอร์ชัน BIOS บนบอร์ดเดสก์ทอป Intel ของคุณ