ไดรฟ์ SATA จะเชื่อมต่อกับ Intel® Server Board S2600CW2SR หรือ S2600CWTSR ได้อย่างไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024064

30/01/2020

สิ่งที่ฉันเห็น

ไม่พบไดรฟ์ SATA ใน BIOS

วิธีการแก้ไข

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อพอร์ต SATA เท่านั้นแบบ7พิน (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือไดรฟ์ solid state) ไปยังพอร์ต SATA 0-3 หรือ sSATA 0-3 ความหนาแน่นสูง (HD) ที่มีอยู่บนพอร์ต

SATA drive
 

หมาย เหตุ
  • คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อไดรฟ์ SAS กับ SAS 0-3 หรือ SAS 4-7 HD พอร์ต
  • หมายเลขชิ้นส่วนของสายเคเบิลคือ: AXXCBL450HD7S ชุดเคเบิล Mini SAS