ไดรเวอร์กราฟิก pGFX สำหรับ Intel® Server Board S1200SPL/R

เอกสาร

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

000023930

06/09/2018

สิ่งที่ฉันเห็น

ไดรเวอร์วิดีโอทั่วไป Windows * มีความละเอียดวิดีโอจำกัด

วิธีการแก้ไข

ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์วิดีโอที่เกี่ยวข้องสำหรับแพลตฟอร์ม/โปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบตามบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับแพคเกจไดรเวอร์ทั้งสองตัวที่มีอยู่

comparison chart
 

ดัง นั้น:

จะเกิดอะไรหากกระบวนการนี้ไม่ทำงาน

พยายามที่จะยังคงใช้ไดรเวอร์วิดีโอทั่วไปของ Windows