ข้อมูลการรับประกันสำหรับ Intel® Compute Card

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000023862

14/02/2020

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel ให้การรับประกันภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้กับ Intel® Compute Card ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การรับประกันสำหรับ Intel® Compute Card
ทั่วโลกระยะสามปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 2.31 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีนประยุกต์ สเปน จึนดั้งเดิม
ออสเตรเลียระยะสามปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 151 KB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อังกฤษ
ยุโรป ตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริกา รัสเซีย/เครือรัฐเอกราช ระยะสามปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 5.78 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อาหรับ บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮีบรู ฮังการี อิตาลี คาซัค ลัตเวีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ตุรกี
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*
การรับประกันสำหรับด็อก Intel® Compute Card
ทั่วโลกเป็นเวลาหนึ่งปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 2.09 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีนประยุกต์ สเปน จึนดั้งเดิม
ออสเตรเลียเป็นเวลาหนึ่งปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 151 KB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อังกฤษ
ยุโรป ตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริกา รัสเซีย/เครือรัฐเอกราช เป็นเวลาสองปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 6.19 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อาหรับ บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮีบรู ฮังการี อิตาลี คาซัค ลัตเวีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ตุรกี
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*
ก่อนที่คุณจะส่งคืนสินค้าที่มีตำหนิ

สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก Intel Compute Card ไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ Intel ใช้เครื่องมือทำลายข้อมูลแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ Intel Compute Card ที่ส่งคืน เมื่อเราล้างข้อมูลด้วยวิธีการนี้แล้ว เอกสารและไฟล์ทั้งหมดบนอุปกรณ์จะสูญหายไปอย่างถาวร

เก็บชิ้นส่วนที่รวมไว้ในกล่อง:

  • อะแดปเตอร์ไฟและตัวติดปลั๊กไฟ
  • โครงติดตั้ง VESA และสกรู
คำเตือน
ถ้าคุณส่งคืนสินค้าไปยังศูนย์การรับประกันของเรา Intel จะไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนสินค้าที่รวมอยู่ในกล่องได้

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันและขอรับบริการสนับสนุนการรับประกัน