ฉันจะติดตั้งหรืออัปเดตไดรเวอร์ของจอภาพได้อย่างไร

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023788

26/09/2022

ในการเปิดใช้งานคุณสมบัติจอภาพทั้งหมด ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง ไดรเวอร์กราฟิก Intel® แล้ว จากนั้น ให้ใช้หนึ่งในคําแนะนําต่อไปนี้เพื่อติดตั้งหรืออัปเดตไดรเวอร์ของจอภาพ:

  • หากจอแสดงผลของจอแสดงผลของคุณมาพร้อมกับ CD สําหรับติดตั้ง ให้ใส่ CD และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
  • หากคุณไม่มี CD สําหรับติดตั้ง ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตจอภาพของคุณเพื่อดูว่ามีไดรเวอร์ของจอภาพที่อัปเดตหรือไฟล์จอภาพ INF อยู่หรือไม่ ดูว่าฉันจะรับไดรเวอร์ของจอภาพหรือได้ที่ไหน ไฟล์ INF?