ข้อความ Windows และกราฟิกมีขนาดใหญ่เกินไป ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023784

26/09/2022