คู่มือคำแนะนำและข้อมูลจำเพาะสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH55TC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023741

06/10/2017

บอร์ดเดสก์ทอป® Intel DH55TC
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon align=bottom
ขนาด: ๓.๐๙ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๐
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon align=bottom
ขนาดไฟล์:๖๐ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๑
คู่มือผลิตภัณฑ์ (PDF)icon align=bottom
ขนาด: ๕.๖๑ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๙
คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ (PDF)icon align=bottom
ขนาด: ๓.๙๗ MB
วันที่: กันยายน๒๐๐๙