ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® RealSense™ SDK รุ่นก่อน๒๐๑๖ R2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023648

14/09/2017

ประกาศ

รุ่น SDK Intel® RealSense™ทั้งหมดก่อน๒๐๑๖ R2 (10.0.26.0396) ถูกยกเลิกและไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Intel อีกต่อไป

เหตุผล

ปัญหาด้านความปลอดภัยในคอมโพเนนต์เว็บของ Intel RealSense SDK รุ่นก่อน๒๐๑๖ R2 (10.0.26.0396) ดู คำแนะนำในการถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ SDK Intel® RealSense™ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดที่มี

SDK ๒๐๑๖ R2 (10.0.26.0396) ลบออกคอมโพเนนต์เว็บจะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด รุ่นปัจจุบันของ SDK, ๒๐๑๖ R3 (11.0.27.1384) นอกจากนี้ยังมีสำหรับการดาวน์โหลด