ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับโมดูลการประมวลผล Intel® Joule™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023623

30/01/2020

ผลิตภัณฑ์™ Intel® Joule-การรับรองสีแดงของ EU, คำประกาศของความสอดคล้องและการติดฉลากที่อัปเดตแล้ว

กระบวนการใบรับรองและการสร้างประกาศของความสอดคล้อง (DOC) สำหรับโมดูล Intel Joule และชุดนักพัฒนา (ผลิตภัณฑ์ Intel Joule) เสร็จสมบูรณ์แล้ว คำสั่งอุปกรณ์วิทยุของ EU (สีแดง) ต้องการกระบวนการนี้

ผลิตภัณฑ์ intel® Joule™การจัดส่งจาก Intel ในวันที่21สิงหาคม๒๐๑๗รวมถึงการเปลี่ยนบรรจุหีบห่อและฉลาก การเปลี่ยนแปลงฉลากด้วยเอกสารที่อัปเดตแล้วจะแสดงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถจัดส่งไปยังประเทศใน EU ได้ ดาวน์โหลดการ แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู:

ผลิตภัณฑ์™ Intel® Joule-ถูกบล็อคจากการจัดส่งไปยังไต้หวัน

เนื่องจากข้อกำหนดด้านการติดฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ Intel ถูกบล็อกการขนส่งของโมดูลการประมวลผล Intel® Joule™และชุดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไปยังไต้หวัน ข้อกำหนดด้านการติดฉลากประกอบด้วยการติดฉลากที่สะท้อนถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของ Taiwan RoHS ใหม่ ในขณะนี้ Intel จะไม่วางแผนในการอัปเดตการติดฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับโมดูลการประมวลผล Intel Joule และชุดนักพัฒนา

ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่สำคัญ icon

เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการประมวลผลโมดูล Intel® Joule™ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์: intel-joule-warranty-reg-box-insert
ขนาดไฟล์: 11607 KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ฉบับปรับปรุง:01

หมาย เหตุเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ปลายทางที่จะได้รับ ID CMIIT สำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์จีน

การรับรองอธิบายถึงวิธีการที่ Intel® Joule™โมดูลการประมวลผลเป็นไปตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ภูมิภาคการรับรอง™ประเทศของ Intel® Jouleวันหมดอายุของใบรับรองตัวนำเข้าของบันทึก
แคนาดาการรับรอง IC แคนาดาicon
ขนาดไฟล์: ๒๗๑ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๖
16กันยายน๒๐๒๐การสื่อสารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Intel
ยุโรปการรับรองของยุโรปicon
ขนาดไฟล์: ๑๖๔ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐Intel, Corp
บราซิลการรับรองของบราซิลicon
ขนาดไฟล์: ๑๖๔ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๖
16กันยายน๒๐๒๐Intel Semoconductores do Brasil Ltda
ญี่ปุ่นการรับรองของญี่ปุ่นicon
ขนาดไฟล์: ๑๕๖ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐การสื่อสารของ Intel Mobile S.A.S.
ซาอุดิอาระเบียการรับรองซาอุดิอาราเบียicon
ขนาดไฟล์: ๒๒๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๗
18กรกฎาคม๒๐๑๘การสื่อสารของ Intel Mobile S.A.S.
สิงคโปร์การรับรองของสิงคโปร์icon
ขนาดไฟล์:๖๗ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๗
28กุมภาพันธ์๒๐๒๒Intel, Corp
สิงคโปร์การรับรองของสิงคโปร์icon
ขนาดไฟล์:๗๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๗
28กุมภาพันธ์๒๐๒๒Intel, Corp
เกาหลีใต้การรับรองจากเกาหลีใต้icon
ขนาดไฟล์: ๓๓๒ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐Intel Corp
เกาหลีใต้การรับรองจากเกาหลีใต้icon
ขนาดไฟล์: ๔๘๑ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐Intel Corp
ไทยการรับรองประเทศไทยicon
ขนาดไฟล์: ๓๔๖ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐Intel, Corp
ไทยการรับรองประเทศไทยicon
ขนาดไฟล์: ๓๔๖ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐Intel, Corp
สหรัฐอเมริกาการรับรอง FCC ของสหรัฐอเมริกาicon
ขนาดไฟล์: ๑๗๗ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๖
16กันยายน๒๐๒๐Intel, Corp
เวเนซุเอลาการรับรองของเวเนซุเอลาicon
ขนาด: ๑.๕๙ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๗
16กันยายน๒๐๒๐Intel, Corp
หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*