การสาธิต: วิธีการทำอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุม Intel® RAID บน EFI Shell

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000023496

13/06/2019