มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC NUC7i3BNH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023494

15/05/2023

กล่องประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

 • ชุด Intel® NUC NUC7i3BNH พร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • Intel® NUC Board NUC7i3BNB พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100U แบบบัดกรี
  • โมดูล Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (soldered down)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • สายไฟและสายข้อมูล SATA
 • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19V พร้อมอุปกรณ์ติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
 • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
 • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก: