การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023437

22/04/2022

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการลงในIntel® Compute Stickของคุณ

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows*

ขั้นตอนแนะนําสําหรับการติดตั้ง Windows* บน Intel® Compute Sticks:

 1. ดูตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลที่มีผลต่อรุ่นIntel® Compute Stickของคุณ
   
  โมเดล Intel® Compute Stickข้อมูลพิเศษ
  STK1A32SCใน BIOS ให้เลือกเวอร์ชั่น Windows บิตที่คุณต้องการติดตั้ง:
  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่เมนู การกําหนดค่า
  3. สําหรับการตั้งค่า เลือกระบบปฏิบัติการ ให้เลือก Windows 64-บิต หรือ Windows 32 บิต
  4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS
 2. แนะนํา: อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด การแก้ไขที่สําคัญและการอัปเดตความปลอดภัยมักจะรวมอยู่ด้วย
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าIntel Compute Stickของคุณมีพอร์ต USB สําหรับคีย์บอร์ด เมาส์ และสื่อสําหรับติดตั้ง คุณอาจต้องเชื่อมต่อฮับ USB
 4. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายล่าสุด สําหรับIntel Compute Stickของคุณ บันทึกลงในอุปกรณ์ USB

  หมาย เหตุ

  คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์นี้หลังจากติดตั้ง Windows

  • เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows ให้พร้อม (ซื้อแยกต่างหาก) บนอุปกรณ์ USB หรือสื่อ CD/DVD
  • เสียบอุปกรณ์ที่มีไฟล์อิมเมจสําหรับติดตั้ง Windows (พอร์ต USB หรือออปติคอลไดรฟ์ USB หากไฟล์อยู่ใน CD/DVD)
  • เปิดเครื่องIntel Compute Stick
  • กด F10 ที่พร้อมท์ระหว่างการบู๊ต เพื่อเปิดเมนูการบู๊ตและเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้ง
  • ทําตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมด เมื่อการตั้งค่า Windows เริ่มทํางาน
  • ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 3 (หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์)
  • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่บังคับ)
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์Intel Compute Stickที่เหลือจาก ศูนย์การดาวน์โหลด

  แหล่งข้อมูล Linux*

  ระบบปฏิบัติการ Linux บางระบบอาจรองรับได้ ตรวจสอบกับ Linux distribution เฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสนับสนุนสําหรับIntel® Compute Stickของคุณ เว็บไซต์ต่อไปนี้สามารถช่วยคุณติดตั้ง Linux Intel ยังไม่ได้ตรวจสอบการเผยแพร่เหล่านี้:

  แหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหา

   

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Intel® Compute Stick
  แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PXE