คู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูล Intel® Server Board S7200AP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023360

17/08/2020

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบในการกำหนดค่า:

  • Intel® Server Board S7200APR
  • โมดูลการประมวล HNS7200APR Intel®/APRL
  • ตระกูลผลิตภัณฑ์ของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000P

ขนาด: ๑.๑๙ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐๑

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบในการกำหนดค่า:

  • บอร์ดเซิร์ฟเวอร์® Intel S7200AP/APL
  • โมดูลการประมวล HNS7200AP Intel®/APL
  • ตระกูล H2000XXLR2 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: ๑.๓๘ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*