การทําความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ 4K, Ultra High Definition, UHD และ 4K UHD

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023296

27/09/2022

ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 4K, Ultra High Definition, UHD และ 4K UHD

วิดีโอยังอธิบายถึงรายการที่คุณต้องใช้ในการทําให้ 4K ทํางานได้อย่างถูกต้อง