คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS3UC080J

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023063

16/08/2018

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ RS3UC080J (PDF)

เอกสารนี้จะอธิบายภาพรวมของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำการติดตั้งฮาร์ดแวร์
 

ขนาด: ๑.๕๑ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*