ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®๑๑๑๓ R2312WTTYSR ที่มีฝาครอบด้านบนที่ไม่มีเครื่องมือต้องแรงบิดสกรูเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000022991

27/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค Intel ๑๑๑๓ (PDF)PDF
Intel เพิ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงบนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR โดยถอดสกรูออกจากขอบด้านหน้าของฝาครอบด้านบน (PCN # 114934-00) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ240VA ในบางประเทศให้กระชับสกรูด้านหลังของฝาครอบด้านบนเพื่อ๕.๕นิ้ว/ปอนด์ขนาดไฟล์: ๑๑๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*