แอพพลิเคชั่นระยะไกลตรวจไม่พบอุปกรณ์โฮสต์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000022675

30/09/2016

แอปพลิเคชันระยะไกลของ Intel® Remote Keyboard ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ Android * หรือ iOS * อาจไม่พบอุปกรณ์โฮสต์หลายเครื่องหากมีการ Server_ID ไฟล์ที่เสียหายอยู่บนโฮสต์คอมพิวเตอร์

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ลบไฟล์ Server_ID บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ทั้งหมด:
  1. ปิดซอฟต์แวร์ Intel Remote Keyboard
  2. ไปยังโฟลเดอร์ C:\programe \ ' โฟลเดอร์แป้นพิมพ์ระยะไกล '
  3. ลบไฟล์ Server_ID
  4. เปิดซอฟต์แวร์ Intel Remote Keyboard