อะไหล่รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2400LP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล H2000LP

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000022644

27/06/2017

อะไหล่, รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)PDF icon
คำแนะนำนี้แสดงรายการข้อมูลการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมและรหัสการสั่งอะไหล่สำรองสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2400LP

ขนาด: 1 MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*