การรักษาความปลอดภัยของ Intel®เซิร์ฟเวอร์ระบบของ Baseboard Management Controller (BMC) และ BIOS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000022626

16/07/2017

การรักษาความปลอดภัยของ Intel®เซิร์ฟเวอร์ระบบของ Baseboard Management Controller (BMC) และการรักษาความปลอดภัย BIOS ที่ดีเอกสารแนวทางปฏิบัติ (PDF)PDF icon
เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จะสรุปแนวทางที่ดีในการเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยบน Intel® Server Board และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ชื่อไฟล์: BMC_BIOS_Security_GoodPractices. pdf
ขนาดไฟล์:๔๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*