วิธีค้นหาเวอร์ชัน BIOS, ผู้ผลิตเมนบอร์ด, และรุ่น, หมายเลขโปรเซสเซอร์

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000022425

14/02/2024

หาเวอร์ชัน BIOS ผู้ผลิตเมนบอร์ด (ระบบ) และรุ่นเมนบอร์ด (ระบบ) และข้อมูลหมายเลขโปรเซสเซอร์ได้โดยใช้ แอป ข้อมูลระบบของ Microsoft ในตัว

ข้อมูลระบบยังแสดงทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบ และสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ด้วย

การดู ข้อมูลระบบ ให้กดปุ่ม Windows key Windows บนแป้นพิมพ์ของคุณและ เริ่ม พิมพ์ ระบบ เลือก ข้อมูลระบบ

Select System Information

ดูตัวอย่างด้านล่าง:

System Information

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel®ของฉัน