RMA ของแคนาดาและลาตินอเมริกาสำหรับกระบวนการขนส่งแบบเครดิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000022403

11/03/2022

ทางเทคนิค/การดูแลระบบ

ติดต่อผู้ให้บริการที่ระบุหากคุณส่งคืนผลิตภัณฑ์ด้วยการส่งคืนเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการจากประเทศใดประเทศหนึ่งด้านล่าง

หมายเหตุ

ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งภายในห้าวันนับจากได้รับอนุญาตให้ส่งคืนสินค้า

คู่มือเส้นทางคมนาคม

ใช้คู่มือด้านล่างเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ DGF หรือ UPS ใช้หนึ่งในสองผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติเหล่านี้เท่านั้นสำหรับการจัดส่ง IMF (Intel Paid) (เฉพาะเม็กซิโกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ FedEx สำหรับ IMF) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมาย เรียกเก็บไปยังบุคคลที่สาม บน HAWB/BOL

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การส่งคืนสินค้าจากเม็กซิโก
คู่มือการกำหนดเส้นทางสำหรับการส่งคืนสินค้าตาม RMA ที่กำหนดไปยังสถานที่ส่งคืนสินค้า Intel C/O ModusLink RMA
ประเทศที่ได้รับการรับรอง คู่มือเส้นทาง หมายเลขบัญชี Integrator
เม็กซิโก ต่ำกว่า 50 lb = FedEx เบอร์โทร FedEx:
ฝ่ายบริการลูกค้าระหว่างประเทศในเม็กซิโกที่ 1-866-232-2942 (จากสหรัฐอเมริกา) หรือ 800-232-2940 (จากเม็กซิโก)
สูงกว่า 50 lb = DGF หมายเลขบัญชี FedEx (528) 531 504
DGF เม็กซิโก: 52 55 51331700

IMF = Intel Managed Freight - ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากบัญชี Intel โดยตรง

CMF = Customer Managed Freight ลูกค้าต้องระบุหมายเลขบัญชี อย่าเรียกเก็บเงินไปยัง Intel

ลูกค้าต้องจัดส่งกับผู้ให้บริการพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็กของ FEDEX ตามสัญญาของแต่ละประเทศ หากมี คุณไม่สามารถใช้หมายเลขบัญชีสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีน้ำหนักมากได้ ดูคำแนะนำเฉพาะประเทศ

คู่มือการกำหนดเส้นทางสำหรับการส่งคืนสินค้าตาม Technical RMA ที่กำหนดไปยังสถานที่ส่งคืนสินค้า SK Hynix NAND Product Solutions International LLC
ประเทศที่ได้รับการรับรอง คู่มือเส้นทาง หมายเลขบัญชี Integrator
เม็กซิโก ต่ำกว่า 50 lb = FedEx ติดต่อทีม RMA ที่ Solidigm.RMA@intel.com เพื่อขอรับการสนับสนุน e-label ของ Fed Ex สำหรับการคืนสินค้าไปยัง SK Hynix NAND Product Solutions
สูงกว่า 50 lb = DGF DGF เม็กซิโก: 52 55 51331700

IMF = Intel Managed Freight - ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากบัญชี Intel โดยตรง

CMF = Customer Managed Freight ลูกค้าต้องระบุหมายเลขบัญชี อย่าเรียกเก็บเงินไปยัง Intel

ลูกค้าต้องจัดส่งกับผู้ให้บริการพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็กของ FEDEX ตามสัญญาของแต่ละประเทศ หากมี

แคนาดากลับมา
ประเทศที่ได้รับการรับรอง คู่มือเส้นทาง หมายเลขบัญชี Integrator
โตรอนโต
(YYZ)
DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกโตรอนโต สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

DGF โตรอนโต: +289 5626500

แวนคูเวอร์
(YVR)
DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกแวนคูเวอร์ สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

DGF โตรอนโต: +604 2078100

มอนทรีอัล
(YUL)
DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกมอนทรีอัล สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

DGF โตรอนโต: +514 3443447

ออตตาวา
(YOW)
DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกออตตาวา สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

DGF โตรอนโต: +289 5626500

การส่งคืนผ่าน LAR (ยกเว้นบราซิลและเม็กซิโก)
ประเทศที่ได้รับการรับรอง คู่มือเส้นทาง หมายเลขบัญชี Integrator
อาร์เจนตินา ต่ำกว่า 25 กก. และ $1K = UPS
สูงกว่า 25 กก. หรือ $1K = DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกอาร์เจนตินา สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

UPS อาร์เจนตินา: (800) 2222-877 หรือ (11) 4339 2877
DGF อาร์เจนตินา: (54) (11) 5531-0345

ชิลี ต่ำกว่า US $30K = UPS
สูงกว่า US $30K = DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกชิลี สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

UPS ชิลี / ซานดิเอโก: (800) PICK-UPS (742-587) หรือ + (56) (2) 2473-7100
UPS ชิลี / วัลพาไรโซ: (56) (32) 2 215 886 หรือ (56) (32) 2 211 360
DGF ชิลี: (562) (2) 460 1430

โคลอมเบีย แล้วแต่กรณี ติดต่อตัวแทน RMA ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เจาะจง
เปรู

ต่ำกว่า 68 กก. และ $1K = UPS

สูงกว่า 68 กก. และ $1K = DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกเปรู สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

UPS ลิมา: (51) (1) 264-0105

DGF เปรู: (51) (1) 440-1936

อุรุกวัย ต่ำกว่า 50 lb = UPS
สูงกว่า 50 lb = DGF
DGF อุรุกวัย (598) (2) 915 86 96 หมายเลขต่อ 201
UPS อุรุกวัย (598) (2) 916 16 38
ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด   ติดต่อตัวแทน RMA ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เจาะจง
  • IMF = Intel Managed Freight - ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากบัญชี Intel โดยตรง
  • CMF = Customer Managed Freight ลูกค้าต้องระบุหมายเลขบัญชีของตัวเอง อย่าเรียกเก็บเงินไปยัง Intel
  • ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้ากับผู้ให้บริการพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็กของ UPS ตามสัญญาของแต่ละประเทศ หากมี คุณไม่สามารถใช้หมายเลขบัญชีสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีน้ำหนักมากได้ ดูคำแนะนำเฉพาะประเทศ
Brazil หลับมา

คู่มือเส้นทางสำหรับการส่งคืนสินค้า RMA ที่กำหนดไปยัง Intel สำเนาถึงสถานที่คืนสินค้า ModusLink RMA

ประเทศที่ได้รับการรับรอง คู่มือเส้นทาง หมายเลขบัญชี Integrator
บราซิล ต่ำกว่า US $30K = UPS
สูงกว่า US $30K = DGF

มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ RMA นอกบราซิล สอบถามตัวแทน RMA ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ

UPS: 11-5694-6600 (แกรนด์ เซาเปาโล)

UPS: 0800-770-9045 (ส่วนอื่นๆ ในบราซิล)

หรือ ติดต่อทีม RMA ที่ namo_dra@mailbox.intel.com สำหรับการสนับสนุนฉลากอิเล็กทรอนิกส์ของ UPS

DGF บราซิล: (19) 3578 6500

  • IMF = Intel Managed Freight - ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากบัญชี Intel โดยตรง
  • CMF = Customer Managed Freight ลูกค้าต้องระบุหมายเลขบัญชีของตัวเอง อย่าเรียกเก็บเงินไปยัง Intel
  • ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้ากับผู้ให้บริการพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็กของ UPS ตามสัญญาของแต่ละประเทศ หากมี คุณไม่สามารถใช้หมายเลขบัญชีสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีน้ำหนักมากได้ ดูคำแนะนำเฉพาะประเทศ

คู่มือเส้นทางสำหรับการส่งคืนสินค้า RMA ทางเทคนิคที่กำหนดไปยังสถานที่ส่งคืนสินค้าของ ‘UPS-SCS Logistics Brazil’

ประเทศที่ได้รับการรับรอง คู่มือเส้นทาง หมายเลขบัญชี Integrator
บราซิล Correios

ติดต่อทีม RMA ในท้องถิ่นของคุณที่:

อเมริกา: namo_dra@mailbox.intel.com
เอเชียแปซิฟิก: rma.apac@intel.com
ญี่ปุ่น: rma.center.jpss@intel.com
ยุโรป: emea.returns@intel.com

  • IMF = Intel Managed Freight - ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากบัญชี Intel โดยตรง
  • CMF = Customer Managed Freight ลูกค้าต้องระบุหมายเลขบัญชีของตัวเอง อย่าเรียกเก็บเงินไปยัง Intel
  • ลูกค้าต้องจัดส่งกับผู้ให้บริการ Correios ตามสัญญาสำหรับประเทศบราซิล

มีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานที่ namo_dra@mailbox.intel.com โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุหมายเลขการอนุญาตและรายละเอียดต่างๆ สำหรับการขอความช่วยเหลือของคุณ เวลาตอบกลับมาตรฐานของเราคือ 2 วันทำการนับจากได้รับคำขอของคุณ