แผ่นข้อมูลสำหรับโมดูล Intel® Curie™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022330

28/02/2019

แผ่นข้อมูลสำหรับโมดูล Intel® Curie™ (PDF)icon
แผ่นข้อมูลสำหรับ Intel® Curie™โมดูลรายการคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ

 

ชื่อไฟล์: intel-curie-module-datasheet
ขนาดไฟล์: ๙๘๙ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๗
แก้ไข๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Curie™เปิดชุดนักพัฒนา (ODK)