ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับโมดูลการประมวลผล Intel® Joule™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022326

17/07/2017

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับโมดูลการคำนวณ Intel® Joule™ (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณลักษณะสิทธิประโยชน์และข้อมูลจำเพาะระดับสูงสำหรับโมดูลการประมวลผล Intel® Joule™

ชื่อไฟล์: intel-joule-module-product-brief
ขนาดไฟล์: ๖๙๘ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*