ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022290

16/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค INTEL® SERVER BOARD ตระกูล (PDF) icon
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค Intel® Server Board ตระกูล (TPS) นี้ให้คำอธิบายทางเทคนิคระดับสูงสำหรับตระกูล Intel® Server Board รายละเอียดสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับระบบย่อยที่ทำงานทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ชื่อไฟล์: S3000PT_TPS_Ver_1. 3. pdf
ขนาด: 1 MB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*