วิธีการติดตั้งไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® ใน Windows* ด้วยตนเอง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000022174

26/09/2022

สําหรับตัวอย่างนี้ อะแดปเตอร์ที่ใช้คือ Intel® Ethernet Connection X722 และ Windows Server* 2016 เป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐาน

 1. ดาวน์โหลด แพ็คเกจไดรเวอร์สําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
  ลิงก์สามารถพบได้ใน ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet Retail สําหรับอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ตแบบแยก
  ลิงก์สามารถพบได้ใน ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับ Intel® Ethernet Controllers (LOM) สําหรับ onboard Ethernet Controllers/Connections
 2. เปิดไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา ตัวอย่าง: Wired_driver_27.6_x64.zip
 3. แยกไฟล์ .exe จากไฟล์ zip ไปยังตําแหน่งชั่วคราว
  หมาย เหตุ

  ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe ที่แยกด้วยตัวเองนี้จะเริ่มการติดตั้งโดยอัตโนมัติ สําหรับการติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดําเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 4

 4. ใช้ซอฟต์แวร์ Zip เพื่อแตกไฟล์จาก EXE การติดตั้งไปยังตําแหน่งชั่วคราว ตัวอย่าง: C:\Temp\PROWinx64
 5. คลิ กขวา ปุ่มเริ่ม และ คลิ ก ตัวจัดการอุปกรณ์.
  example image
 6. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการอัปเดตแล้วเลือก อัปเดตซอฟต์แวร์ไดรเวอร์
  หากไม่มีไดรเวอร์ติดตั้งไว้สําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว แสดงว่ามีเครื่องหมายตกใจเหลือง และมีชื่อทั่วไป เช่น Ethernet Controller
 7. เลือก เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อหาซอฟต์แวร์ไดรเวอร์:
  example image
 8. คลิ กดู และไปที่โฟลเดอร์ที่คุณแตกไฟล์ไดรเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตรวจ สอบ รวมโฟลเดอร์ย่อย เพื่อที่จะสแกนชุดไดรเวอร์ทั้งหมด
  example image
 9. คลิ ก ถัด ไป และจะเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏอยู่ในส่วนอะแดปเตอร์เครือข่าย
  example image
 10. รีสตาร์ต จาก ขั้นตอนที่ 6 สําหรับอะแดปเตอร์อื่นๆ ที่คุณต้องการอัปเดตโดยการเลือกอะแดปเตอร์จากรายการ

 

หมาย เหตุ

หากไม่พบไดรเวอร์ อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่มีไดรเวอร์ที่ใหม่กว่าและไดรเวอร์ของ Microsoft ที่มาพร้อมกับ Windows เป็นไดรเวอร์ล่าสุด

ตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet Retail และ ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับ Intel® Ethernet Controllers (LOM) สําหรับอุปกรณ์ที่รองรับ

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุน Windows® 10 สําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet Retail
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet (LOM)