TA-๑๑๑๐: มีตัวยึดแบบโปรไฟล์ต่ำที่ขาดหายไปบน Intel® RAID Controller RS3UC080

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000022112

16/07/2017

TA-๑๑๑๐-ตัวยึดที่ขาดหายไปบน INTEL® RAID CONTROLLER RS3UC080 (PDF) icon
หากมีการติดตั้ง Intel® RAID Controller RS3UC080 ในสล็อต PCIe * ความสูงเต็มรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีการกระทำ
 

ขนาดไฟล์:27 KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*