กระดาษห่อรวมในการสนับสนุนบริการบ้านอัจฉริยะ Intel®คืออะไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022106

25/07/2016

กระดาษห่อแบบรวมจากการสนับสนุนบริการบ้านอัจฉริยะ Intel®เป็นจุดเข้าเดียวและอินเทอร์เฟซการติดตั้งสำหรับโซลูชันการสนับสนุนบริการบ้านอัจฉริยะ Intel® ส่วนที่เพิ่มรวมกันจะตรวจสอบและรายงานสถานะแอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟซนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Oem) และผู้ค้าปลีกซึ่งสามารถมีสีการสร้างแบรนด์และโลโก้ของตัวเองรวมกันได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแทนที่แอพพลิเคชั่นสำรองและความปลอดภัยที่ถูกแทนที่ในเครื่องห่อรวม