TA-1107: ดิสก์ไดรฟ์ไม่ได้รับการยอมรับในช่องไดรฟ์ด้านขวาล่างของแชสซี 2U

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000022064

22/04/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 1107 (PDF) icon
คําแนะนําทางเทคนิคนี้มีผลกับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR R2312WTTYSR และ R2312WTXXX ในขณะที่มองที่ด้านหน้าของระบบ (หมายเลขช่องเสียบเก้าสําหรับ R2312WTTYSR และ R2312WTXXX หมายเลขช่องเสียบหกสําหรับ R2308WTTYSR) ช่องเสียบไดรฟ์ด้านหน้าที่มุมล่างขวาของโครงเครื่องมองไม่เห็น HDD เมื่อเสียบ

ชื่อไฟล์: ta-1107-hsbp_bracket_dimensions_gap.pdf
ขนาด: 276 KB
วันที่: มิถุนายน 2016

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*