เริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit DC53427HYE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021827

27/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit DC53427HYE ของคุณ