เริ่มต้นด้วยชุด Intel® NUC NUC6i3SYK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021810

26/07/2023

นี่คือรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC6i3SYK ของคุณ