คู่มือคำแนะนำและข้อมูลจำเพาะสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GAV

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000021721

05/10/2017

Intel® Desktop Boards D915GAV
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon align=bottom
ขนาดไฟล์: ๘๐๒.๗๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๔
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon align=bottom
ขนาดไฟล์: ๘๘.๔๙ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๖
คู่มือผลิตภัณฑ์ (PDF)icon align=bottom
ขนาด: ๑.๖๔ MB
วันที่: กันยายน๒๐๐๔
คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ (PDF)icon align=bottom
ขนาด: ๒.๒๗ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๔
โหมดวิดีโอที่รองรับ (PDF)icon align=bottom
ขนาดไฟล์: ๕๑.๔๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*