คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel®โมดูล RAID แบบรวม Intel RMS3VC160

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021602

15/07/2017

คู่มือผู้ใช้ Intel® RAID แบบ RMS3VC160 ของ Intel (PDF)icon
คู่มือนี้จะให้ข้อมูลและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® RMS3VC160 RAID โมดูล

 

ชื่อไฟล์: Intel_RAID_Module_RMS3VC160_UG. pdf
ขนาด: ๑.๕๕ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel®โมดูล RAID แบบผสานรวม RMS3AC160