วิดีโอคำแนะนำสำหรับการติดตั้งสำหรับองค์กรสำหรับแอปพลิเคชัน Intel Unite®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021286

14/02/2020

วิดีโอซีรีส์ต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำทางคุณไปยังการตั้งค่าแอ Intel Unite®ในสภาพแวดล้อมขององค์กร
 

หมาย เหตุโปรดดูคำ แนะนำการปรับใช้สำหรับองค์กรสำหรับแอปพลิเคชัน Intel Unite® สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

โมดูล 1: ภาพรวมและสถาปัตยกรรม
โมดูล 2: การเตรียมองค์กร
โมดูล 3: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ PIN
โมดูล 4: การตั้งค่าฮับ Intel Unite
โมดูล 5: การตั้งค่าไคลเอนต์ Intel Unite