คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของ Platform Module ที่เชื่อถือได้ (TPM)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000021006

07/09/2017

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับเจ้าของระบบเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการเปิดใช้งานและเปิดใช้งานแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้

ขนาดไฟล์: ๗๗.๖ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*