คู่มือผู้ใช้การติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับตระกูล R1000SP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020986

15/07/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF) icon
คู่มือผู้ใช้จะช่วยให้คุณประกอบระบบ Intel® Server และติดตั้งคอมโพเนนต์ภายในตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000SP

ขนาด: ๑๒.๗ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*