ประกาศการเปลี่ยนแปลงวิศวกรรม (ECN) สำหรับอินเทอร์เฟซต่อพ่วงแบบอนุกรมที่ดีขึ้น (eSPI) บนเพย์โหลดแพคเก็ตที่ใช้งานได้ในวงการ (OOB)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020967

15/07/2017

ประกาศการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมแบบอนุกรม (eSPI) ที่ดีขึ้น (espi): OOB (PDF) PDF icon
ประกาศการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม (ECN) นี้จะอธิบายถึงเพย์โหลดแพคเก็ตที่ออกจากแบนด์ (OOB) สำหรับอินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนุกรม (eSPI) ที่เพิ่มขึ้น

 
 

ขนาดไฟล์:๘๕ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๐.๗๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*