ข้อมูลจำเพาะพื้นฐานของอินเทอร์เฟซ CB สำหรับอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนุกรม (eSPI) ที่ดีขึ้น

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020958

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐานของอินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนุกรม (eSPI) ที่ดีขึ้น (PDF) PDF icon
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐานนี้อธิบายถึงรายละเอียดสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เฟซสำหรับบัสที่ต่อพ่วงแบบอนุกรม (eSPI) ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งแพลตฟอร์มไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
 

ขนาด: ๑.๒๔ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*