คู่มือการติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® (Intel® IPT) –ผู้ให้บริการโทเค็นที่อิง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020949

05/07/2017

คู่มือการติดตั้งของผู้ให้บริการโทเค็นเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® (Intel® IPT) –ตาม (PDF) PDF icon
เอกสารนี้นำเสนอคู่มือการติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® (Intel® IPT) –ผู้ให้บริการโทเค็นที่ใช้สำหรับ RSA SecurID * Token สำหรับซอฟต์แวร์สำหรับ Microsoft Windows มีการใช้ผู้ให้บริการโทเค็นนี้โดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® (Intel® IPT) ด้วยโครงสร้างพื้นฐานคีย์สาธารณะ (PKI)
 

 

ขนาดไฟล์: ๗๒๓ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*