มุมมองเค้าโครงด้านบนและด้านล่างของโมดูลสำหรับ Intel® Integrated RAID Modules RMS3AC160 และ RMS3VC160

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020942

11/02/2020

เค้าโครงโมดูล RAID

หมาย เหตุคุณสมบัติที่ใช้งานคีย์พรีเมียมจะได้รับการสนับสนุนบน RMSAC160 เท่านั้น