คำแนะนำด้านเทคนิคสำหรับ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020921

19/02/2019

คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) (PDF)
คำแนะนำทางเทคนิคนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม™ Intel® vPro ที่มี Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) พร้อมด้วยรหัสผ่านเริ่มต้นในการเตรียมใช้งานในท้องถิ่น


ขนาดไฟล์:๓๘ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*