การรองรับ Windows®10สำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000020905

07/04/2020

ระบบปฏิบัติการ

  • Windows® 10, ๖๔บิต
  • Windows® 10, ๓๒บิต

หากต้องการดูการสนับสนุนสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet เฉพาะให้ตรวจสอบหน้านี้:

ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก

หากต้องการดูการสนับสนุนสำหรับตัวควบคุม Intel® Ethernet เฉพาะให้ตรวจสอบหน้านี้:

ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับตัวควบคุม Intel® Ethernet (LOM)

หมาย เหตุ

ทีมและ VLANs ได้รับการสนับสนุนบน Windows® 10:

  • หากคุณใช้ Windows® 10 edition ครบรอบ (RS1) คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel LAN v4.0 หรือใหม่กว่า
  • หากคุณกำลังใช้งาน Windows®10ผู้สร้างปรับปรุง (RS2), คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel LAN v 22.3 หรือใหม่กว่า Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS)   จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะอัปเดตเป็นรุ่น๒๒.๓
  • หากคุณกำลังใช้งาน Windows®10เวอร์ชั่น๑๘๐๙ (RS5), คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel LAN รุ่น23.5 หรือใหม่กว่า
หมาย เหตุ

Intel® PROSet สำหรับ Windows * Device Manager ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows®10เวอร์ชั่น๑๘๐๙ (และใหม่กว่า)
ใช้ Intel® PROSet Adapter Configuration Utility แทน โปรแกรมติดตั้งจะกำหนดว่ายูทิลิตีใดที่จะติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่

หมาย เหตุดาวน์โหลดไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®สำหรับ Windows® 10