การกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ใช้ Intel® Active Management Technology ที่ใช้ Linux *

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020903

13/02/2020