คู่มือบริการสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล® Intel JBOD2312S3SP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020888

13/07/2017

คู่มือบริการ (PDF)icon
เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมโดยสังเขปของคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซี
  • รายการอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบ
  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อไฟล์: JBOD2000S3_ServiceGuide_v1_0. pdf
ขนาด: ๑.๙๗ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*