คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver v 1.15 สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® N2000 และซีรี่ส์ D2000

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020787

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ Intel® Embedded Media and Graphics Driver v 1.15 (PDF)icon
คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver v 1.15 สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® N2000 และซีรีส์ D2000 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์การพิจารณาการออกแบบฮาร์ดแวร์ข้อกำหนดในการติดตั้งและตัวเลือกการกำหนดค่าแบบคงที่

ขนาด: ๕.๐๖ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๒

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*