คู่มือเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Intel® EP80579 สําหรับแอปพลิเคชันการรักษาความปลอดภัยบน Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ FreeBSD*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020762

19/12/2022

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (PDF) icon
คู่มือแสดงรายการคําแนะนําเพื่อรับ สร้าง (หากจําเป็น) ติดตั้ง และดําเนินการซอฟต์แวร์ Intel® EP80579 สําหรับแอปพลิเคชันการรักษาความปลอดภัยในแพ็คเกจIntel® QuickAssist Technologyรีลีส เอกสารนี้ยังรวมถึงคําแนะนําในการกําหนดค่าบอร์ดการพัฒนาIntel® EP80579 Integrated Processor with Intel® QuickAssist Technology

ขนาด: 814 KB
วันที่: กันยายน 2009

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*