คู่มือเริ่มต้นใช้งานสำหรับ Intel® EP80579 Software Drivers for Embedded Applications บน FreeBSD *

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020757

21/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (PDF)icon
คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารคู่มือเพื่อขอรับ, สร้าง (หากจำเป็น), ติดตั้งและดำเนินการแพคเกจการวางจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับสายผลิตภัณฑ์ Intel® EP80579 Integrated Processor เอกสารนี้ยังรวมถึงคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับบอร์ดพัฒนา Intel® EP80579 Integrated Processor with Intel® QuickAssist Technology


ขนาดไฟล์: ๙๔๕ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*