คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020741

19/12/2017

คู่มือผู้ใช้ Intel® Embedded Media and Graphics Driver (PDF) icon
คู่มือนี้สำหรับนักพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาการติดตั้งและตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver สำหรับตระกูล Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ E3800 และตระกูลผลิตภัณฑ์และ Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ N2920/J1900 Windows *

 

ขนาดไฟล์: ๗๙๐ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*