เอกสารข้อมูลสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ประมวลผลร่วม Intel® Xeon Phi™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020684

20/12/2019

แผ่นข้อมูลช่วยให้คุณมีเอกสารประกอบสำหรับ Intel® Xeon Phi™ประมวลผลร่วม

ข้อมูลใดบ้างที่ฉันสามารถนำไปใช้ได้จากแผ่นข้อมูล

  • ภาพรวมสถาปัตยกรรม
  • บอร์ดแผนผัง
  • ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับความร้อนและกลไก
  • การจัดการพลังงาน
  • คำอธิบาย Pin


ดูแผ่นงาน Intel® Xeon Phi™ประมวล ผลร่วม x100