อัพเดทข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020678

29/10/2020

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
อัพเดทข้อมูลจำเพาะนี้มีไว้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver v 1.12 สำหรับ Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ N2000 และซีรี่ส์ D2000

 

ขนาดไฟล์: ๑๑๗ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*