คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020676

29/10/2020

คู่มือผู้ใช้ Intel® Embedded Media and Graphics Driver (Intel® EMGD) (PDF)icon
คู่มือผู้ใช้นี้มีไว้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver (Intel® EMGD) v 1.12 สำหรับ Intel® Atom®โปรเซสเซอร์และซีรีส์ D2000

 

ขนาด: ๕.๒๒ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*